Thịt Kangaroo
Giá: 180.000 VND
Thảo dược Methi Ấn Độ
Giá: 86.250 VND
Hạt Chia Úc
Giá: 980.000 VND
Trà thảo dược Celery
Giá: 45.000 VND
Thảo dược Vỏ Hạt Mã Đề
Giá: 98.000 VND
Nhung hươu tươi thái lát
Giá: 750.000 VND
Máy đo đường huyết
Giá: 650.000 VND